Bön i Strömsunds kapell

Trons människor

Ikväll blev det extra festligt när vi samlades till sång, Bibel och bön i Strömsunds kapell. Vi firade en i gruppen, som fyller jämna år, med tårta och blommor. Sedan blev det mycket sång och musik och bibelstudium om trons hjältar och vad vi kan lära oss av dem. Hebr.11

Bibelstudiet handlade om tron; tilltal, tillit, tillförsikt och tillbedjan

Tilltal – ex Noa 1 Mos.6:9-16,

Abraham 1 Mos.12:1-3,

Moses 2 Mos.3:1-10

Vi:  Rom.10:14-17, Hebr.1:1-3, 2:1-3,

2 Petr.1:16-21:

Tillit – (förtroende) 

2 Kor 3:4  1 Joh 5:14

Tillförsikt – (säkert hopp)

Ef 3:12  Heb 3:14

Tillbedjan – (dyrkan, vördnad, beundran)

Joh 4:23

9 thoughts on “Bön i Strömsunds kapell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *