Norgebesök i Strömsunds kapell

Ikväll har vi haft en god och inspirerande samling i Strömsunds kapell. Vi hade besök av Wenche o Jon Smedseng samt Trygve Bolstad från Mosjön, Norge. De ledde ett sång- och bibelordsprogram med ämnet ”Frihet och frid i Kristus”. Vi fick läsa bibelord både på svenska och norska och så sjöng vi tillsammans många fina sånger ur vår sångsamling. Vi bad också för många olika böneämnen och så tackade vi Gud för den nåd vi fått i Kristus.

Barbro bjöd på våfflor till fikat så det blev en mycket god samling!

Dessa bibelord lästes under kvällen:
Fil. 4:7. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Joh. 8:36. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria.

Kol. 1:12-14. Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 

Rom. 5:1. Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 

Gal. 5:13.  Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Gal. 5:1. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. 

1 Kor. 10:23. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. 

Joh. 8:36. Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. 

Fil. 4:7  Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Rom 14:17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. 

One thought on “Norgebesök i Strömsunds kapell

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *