Bön i påsktid

Vilken förmån att få samlas en kväll under påskveckan och påminna varandra om
vad Jesus gjorde av kärlek till oss. Sista måltiden med lärjungarna,
bönen och ångesten i Getsemane, förrädelsen, förnekelsen, falska anklagelser,
tortyren, domen, korsfästelsen, död och begravning.
Så tacksamma vi också är för uppståndelsens verklighet då liv och oförgänglighet fördes fram i ljuset.

Efter en sångstund med påsksånger delade vi Ordet med varandra.

Förebilder i G.T. ang. Israel om frälsningen och livet i Gud för oss – del 4

Tabernaklet i öknen:  4 Mos.9:15-23 Herren kom ned i en molnstod som sänkte sig  över tabernaklet i öknen för att visa att han bodde mitt ibland sitt folk. Det ”sanna tabernaklet” är den himmelska helgedomen där Kristus nu är (Hebr. 8:1-6). Kristus gick inte in i en helgedom gjord med händer som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Kristus gick in i själva himlen för att träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Jesus för vår talan inför Fadern.

Nådastolen:  (det gyllene locket på förbundsarken) 
Ordagrant: ”soningsställe”Gud har ställt fram Jesus som     vår nådastol (Rom 3:25). Han är försoningen för våra synder.

Uppbrottet: 4 Mos.10:11-14 Juda barn gick först Matt.1:2

Spejarna: 4 Mos.13:1-4, 18-26, 14:1-5, 6-9, 10-12, 13-19, 20-30
Mose sände 12 spejare, ledare, för att utforska löfteslandet. Endast två hade tro på Guds löften, Josua o Kaleb, och dessa fick sedan vara med och inta landet tillsammans med den nya generationen. Vi får “se” i tro, lita på och gå med Gud Hebr.11:1-2
Moses fick än en gång medla mellan Gud o folket v.13-19

Ökenvandring: 4 Mos.14:34-38 I 40 år fick folket vandra omkring i öknen pga av olydnaden

Kopparormen: 4 Mos.21:4-9 De ormbitna i öknen som såg på kopparormen som Mose upphöjde på en stav blev friska.
De som ser på Jesus som upphöjdes på ett kors och tror på Honom får evigt liv (Joh. 3:14,15)

Mose välsignelse/död: 5 Mos:33:1-29 Mose välsignade varje stam i Israel
5 Mos.34:1-12 Herren begravde själv Mose och ingen vet vart graven är. Luk.9:28-31 Mose o Elias mötte Jesus på förklaringsberget och talade om Jesu bortgång. Upp.11:3-12 2 vittnen

Josua: Mose, lagens företrädare, kunde inte leda folket in i löfteslandet men Josua – Frälsaren fick föra dem dit
och den Helige Ande leder till oss löfteslandet genom att Jesus har öppnat vägen med sin försoning
Jos.1:1-6 Dragen vidare

Spejarna: Jos.kap.2 Josua sände 2 spejare för att undersöka landet och särskilt staden Jeriko. Skökan Rahab med familj räddades när staden intogs senare. Matteusevangeliet anges Rahab ha varit mor till Boas, en rik man som äktade den bibliska Rut.

Jordan: Jos.kap.3-4 Josua och folket gick över Jordanflden.
Prästerna gick först med förbundsarken och vattnet delade sig

Mannen m. svärdet: Jos.5:13-15 – Herrens ängel visade sig för Josua; “Du står på helig mark” – som för Moses

Jerikos murar:  Josua kap.6 Motstånd, inte självklart att de skulle mötas av öppna armar. Luk.4:1-13 Jesus fördes av Anden ut i öknen för att frestas sedan han döpts och den helige Ande kommit över honom. Så är det ofta för oss också. Murarna föll genom tro o lydnad
Sedan intogs landet, steg för steg, Jos.1:3
Ef.2:10 Vi får gå i Guds förberedda gärningar varje dag

Sammanfattning: Guds handlande med Israels folk är dessutom en stark förkunnelse om Guds omsorg om alla människor och deras förhållande till Gud. Befrielse o frälsning genom försoningen i Lammets blod, ledning, tillbedjan, trygghet o hopp om ett evigt liv är Guds plan för oss alla.

One thought on “Bön i påsktid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *