Långfredagen

Långfredag idag… vilken speciell dag för Jesus och för oss!

Hela himlen och avgrunden var uppmärksam på denna dagens händelser.
När Jesus, Guds rena Lamm, gick till Golgata för att ge sitt liv för en hel mänsklighet
då reagerade dessutom hela skapelsen, det blev mörker och jordbävning.
Och förlåten i templet brast, vägen till Gud öppnades för dig och mig!

”O, tänk det var allt gjort för mig, o, tänk det var allt gjort för mig
För mig brast hans älskande hjärta, o, tänk det var allt gjort för mig”.

Detta händer på långfredagen
– Jesus förhörs av Pontius Pilatus och döms medan folket ropar “Korsfäst!”
(Matt 27:1-2, 11-26, Mark 15:1-15, Luk 23:1-25, Joh 18:28-40)
– Jesus hånas och misshandlas. (Matt 27:27-31, Mark 15:16-20, Joh 19:1-15)
– Jesus bär sitt kors och korsfästs. (Matt 27:32-34, Mark 15:21-23, Luk 23:26-33, Joh 19:16-22)
– Jesus hänger på korset. (Matt 27:35-44, Mark 15:24-32, Luk 23:34-43, Joh 19:23-27)
– Jesus dör. (Matt 27:45-55, Mark 15:33-41, Luk 23:44-49, Joh 19:28-37)
– Jesus begravs. (Matt 27:57-61, Mark 15:42-47, Luk 23:50-56, Joh 19:38-42)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *