Fader vår – uthållig bön

I kvällens bönesamling hade vi gjort en utflykt till en av våra vänner i bönegruppen.
Vi sjöng, delade många bibelord med varandra och bad med och för varann.
Bibelstudiet handlade om bönen Fader vår. Lärjungarna ville att Jesus skulle lära dem
att be som Johannes Döparen hade lärt sina lärjungar att be.
Jesus gav dem då bönen Fader vår som en modell för hur man kan be. Matt.6:9-15

Efter bönen i Luk.11:1-4 fortsätter Jesus med en liknelse, v.5-13 för att lära sina lärjungar
vikten av uthållig bön. Samma undervisning finns i Luk.18:1-8

Fader vår som är i himlen Ef.3:14
Helgat vare ditt namn Fil.2:9-11, Ps.115:1, Hes.36:19-23
Tänk på vem vi ber till! Vår himmelske Fader är i himlen, han kan göra allt för oss.
Hans namn är heligt och upphöjt, över alla andra namn.

Tillkomme ditt rike Matt.4:17, 10:7-8
Ske din vilja såsom i himlen så ock på jorden 1 Tim.2:1-4, 2 Petr.3:9
– Bön för frälsning, helande och upprättelse – personliga böneämnen
– Bön för evangelisation, mission – församlingar och missionsorganisationer

Vårt dagliga bröd giv oss idag Matt.7:7-10, Jak.1:17
– Bön för personliga, praktiska och vardagliga behov, egna och andras

Förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro Matt.18:21-35
– Bön och tacksamhet för försoning och förlåtelse samt villighet att själv förlåta såsom vi själva blivit förlåtna

Inled oss icke i frestelse utan fräls oss från ondo Mark.14:38, 1 Kor.10:13
-Bön om beskydd och vägledning samt vishet att inte försätta oss själva i fel situationer.

Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet Upp.5:9-14, 7:9-12, 19:11-16
– Lovprisning, tacksägelse och proklamation av Honom som sitter på tronen för evigt!

Amen låt så ske! ”Amen” kommer från de semitiska språken såsom till exempel
bibelhebreiskan och betyder ungefär ”sannerligen” eller ”så är det” eller ”låt det ske”.

På sedvanligt lärt och fromt sätt har judarna också tolkat det som en rebus A[l] (eller El), 
Me[lech]N[e’eman] som betyder ”Herren (eller Gud) [vår] konung [är] tillförlitlig”

Att säga amen är alltså antingen att instämma i det som sagts eller ge det extra eftertryck
men det kan också vara ett sätt att lämna hela saken i Guds händer, han som är tillförlitlig
och ser till att vi är i trygghet. Bra ord att avsluta böner med av båda anledningarna!

One thought on “Fader vår – uthållig bön

  1. Så bra få läsa om Fader vår och sen få höra denna underbara sång som vi sångare sjöng många gånger!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *