Predika Ordet

Det viktigaste som vi kan ta emot och ge vidare är Guds Ord = Jesus Kristus själv.
Jesus själv förklarade att människan inte lever endast av bröd utan av allt det som utgår
från Guds mun. I Ordet är liv och fríd. Därför är det så viktigt att vi predikar Ordet
och inte människors meningar och det som för tillfället är acceptabelt i vår tid och vårt samhälle.

Läs och låt den helige Ande inspirera dig av nedanstående bibelord:

2 Tim.4:1-5 Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda,
inför hans uppenbarelse och hans rike: predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa,
varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor
inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär,
så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.
Men var du sund och förnuftig på alla sätt. Bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst.

Rom.15:4 Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning,
för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Rom.4:23-24 Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull,
utan även för vår skull.
Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte
vår Herre Jesus från de döda

Hebr.4:2-3 Evangeliet har förkunnats för oss liksom för dem, men de hade ingen nytta av ordet de hörde
eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan.
Herren säger: Så svor jag i min vrede: De ska aldrig komma in i min vila.
Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse,

1 Kor.10:11 Det som hände dem är exempel, och det skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Tit.1:3 Och när tiden var inne uppenbarade han sitt ord genom den förkunnelse som anförtrotts mig
på Guds, vår Frälsares, befallning

Ef.1:9-10 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus,
den plan som skulle genomföras när tiden var inne: att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus.

Kol.1:25-26 Dess tjänare har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull:
att överallt predika Guds ord, den hemlighet som varit dold genom tider och generationer
men nu har uppenbarats för hans heliga.

Rom.16:25-27 Gud har makt att styrka er genom mitt evangelium och förkunnelsen om Jesus Kristus.
Han har avslöjat den hemlighet som i oändliga tider varit dold men som nu har uppenbarats och gjorts känd
genom profetiska Skrifter på den evige Gudens befallning för att föra alla folk till trons lydnad.
Han är den ende vise Guden, och hans är äran genom Jesus Kristus i evighet. Amen.

2 Petr.1:19-21 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det
som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.
Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning.
Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande
har människor talat vad de fått från Gud.

2 Tim.3:14-17 Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om.
Du vet av vilka du har lärt det, och du känner från barndomen de heliga Skrifterna som kan göra dig vis
så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig
till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,
så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

Joh.1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.
v.14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,
den härlighet som den Enfödde har från Fadern.
Och han var full av nåd och sanning.

Låt oss ge Jesus till människorna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *