ÄNDENS TID – AVFALLETS TID

Här skriver pastor Anita Grantinger, i ett gästinlägg på vår blogg, om ändens tid
– avfallets tid. Ett mycket intressant och tankeväckande budskap till oss alla i krstenheten
:

Alla är vi väl överens om att vi lever i en mycket speciell tid. När vi tänker så är det väl
kanske närmast Corona pandemin vi syftar på, men jag vill hänvisa till något mycket
större och djupare.

Bibeln talar om tidens slut eller ändens tid och syftar på en tidsepok som ska vara strax
innan Jesus kommer åter. Lärjungarna frågar Jesus i Matt. 24:3 “Säg oss: När ska det ske?
Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?” Trots att de inte
hade samma tidsperspektiv som vi, så hade de klart för sig att det kommer att ske.

Under väckelsetider i kyrkohistorien har det varit ett väldigt aktuellt ämne. Det visar sig att
Bibeln talar väldigt ofta om detta i olika profetior i hela Bibeln, men trots det, när hörde du
en predikan i detta ämne senast? Någon erinrade sig att det var 60 år sedan hon hörde det.

Här kommer några exempel, ur vårt land, på de tidstecken, som lärjungarna efterfrågade:
MORALUPPLÖSNING PÅGÅR 2 Tim. 3:1-5 Kriminaliteten, rånen och våldet ökar ständigt
och går allt längre ner i åldrarna. Sedan kristendoms-undervisningen
togs bort i skolan,
har barnen aldrig lärt sig ens “10 Guds bud” eller vem Jesus verkligen är.
Utan att ha kristna föräldrar vet inte ungdomar vad kristendom är, men eftersom de
upplever tomheten, behöver de något i stället och söker sig till ockulta fenomen
och droger. Detta borde vara en utmaning för den kristna församlingen.+ Rom. 1:21-32
Idag har vi fått ett 3:e kön. Barnen, ända ner i förskolan, får lära sig att man inte får säga
pojke och flicka, utan ska lära sig att man får känna efter vad de vill vara och vilka leksaker
man vill leka med. Alla barn får inte växa upp med en mamma och pappa, utan somliga
får i stället två mammor eller två pappor, som är gifta med varandra, de flesta andra
är sambo. Jämför med Matt. 24:37-38. Då var det tydligen tillåtet med samkönade äktenskap.

Luk. 21:25-28 Naturkatastrofer har alltid inträffat, men nu hör vi ofta, i massmedia,
att detta är det värsta och det mest omfattande som har hänt i historien.

Matt 24:6-8 Krig pågår och förberedelser för nya krig pågår, därför försöker man
med upprustning, men nya och farligare förstörelsevapen tillverkas ständigt.
Under tiden som detta sker framför våra ögon är kristenheten i Sverige försvagad.
Enligt statistik upphör en församling i veckan. Alla församlingar vill växa, men det blir
ofta tillbakagång i stället. Vad kan det bero på? Somliga tror att det hjälper att ta bort
trösklarna och ändå kommer det inte flera till kyrkan, utom vid vissa populära program.

I Apg. 2 kan vi läsa om hur det gick till när den första församlingen i Jerusalem föddes.
Efter Petrus predikan var människor berörda och frågade:”Vad ska vi göra?”
Svaret finns i Apg. 2:37-40. Hur ofta hör man samma förkunnelsen om nödvändigheten av
OMVÄNDELSE och PÅNYTTFÖDELSE? Rom.3:23, 1 Joh. 1:8-9, Joh. 3:1-10.
HELGELSE: Matt. 5:13-16, Rom. 12:1-2, 1 Tess. 4:7-8.
Behovet av DEN HELIGE ANDES UPPFYLLELSE och KRAFT: Apg. 19:1-7,
1 Kor. 12:12-13, Ef. 4:11-13, Gal.5:16-22.

Detta är EVANGELIUM som är den enda kraften mot alla nedbrytande krafter i samhället.

Kan man kalla vår tid för avfallets tid? Pröva det själv!
Jesus frågar själv, “Ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?”

Glöm inte: NÄR DETTA BÖRJAR SKE, LYFT UPP ERA HUVUDEN,
FÖR ER BEFRIELSE NÄRMAR SIG!!!
Blessings!!!” ~Anita Grantinge

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *