Kontrasternas brev

Ikväll samlades vi i Betel, Slussfors för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.
Vi passade på att göra lite live-sändning också så att fler kunde vara med på vår samling.
Eftersom vi inte kan vara ute och sjunga och dela våra vittnesbörd som tidigare
så är media ett bra hjälpmedel för att nå fler.

Bibelstudiet handlade om kontrasterna i aposteln Johannes första brev.

Johannes första brev i Nya testamentet är fullt av kontraster. Johannes beskriver i sitt brev
många olika saker genom att också belysa dess motsats. Här är några exempel:

Ljus och mörker
1 Joh.1:5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er,
att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 

Nya bud och gamla bud
2:7-8 Mina älskade, det är inte ett nytt bud jag skriver till er utan ett gammalt
som ni har haft från början. Detta gamla bud är ordet som ni har hört. Ändå är det ett
nytt bud jag skriver till er. Detta är sant i honom och i er, eftersom mörkret viker
och det sanna ljuset redan lyser.

Att älska Gud eller världen
2:15-16 Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen,
finns inte Faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och
ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen. 

Kristus och Antikrist
2:18
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma,
så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 

Sant och falskt
2:20-21 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit
till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet
att ingen lögn kommer från sanningen.

Guds barn och Satans barn
3:1-10 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också.
Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. Mina älskade,
vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras,
kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Och var och en som har
detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren. Var och en som gör synd bryter mot lagen,
ty synd är brott mot lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna,
och synd finns inte i honom. Den som förblir i honom syndar inte. Den som syndar har
inte sett honom och känner honom inte. Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta
är rättfärdig liksom han är rättfärdig. Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har
syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på
djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom.
Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka
som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud,
ej heller den som inte älskar sin broder.

Evigt liv och evig död
3:14 Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna.
Den som inte älskar blir kvar i döden.

Kärlek och hat
3:15-16 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare
har evigt liv i sig. 

Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken.
Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder.

Sann och falsk undervisning
4:1-3 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud.
Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande,
som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande
som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört
skulle komma och som redan nu är i världen. 

Kärlek och fruktan
4:18-19 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan.
Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 
Vi älskar därför att han först har älskat oss.

Att ha liv eller inte ha liv
5:11-12 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 
Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *