Kärlek, sorg, saknad

Kärlek, sorg, saknad…
Alla drabbas vi av det under livet.
Denna helg påminns vi om det på ett särskilt sätt.
För många är sorgen ny och saknade stor,
för andra är sorgen ”gammal” men saknaden ständig.
Vem kan hjälpa och trösta?

I Bibeln står det: “ Du (Gud) håller räkning på alla mina flyktdagar.
Samla mina tårar i din skål, de står ju i din bok.
Psalm 56:9

Tårar är viktiga för Gud. De är så viktiga att de nedtecknas i hans bok.
Alla dina tårar har Gud samlat i sina händer.
Varenda tår finns nedtecknad i den bok han skriver, om ditt liv.


I himlen kommer all sorg och smärta att få sitt slut.
Upp. 21:1-5 Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden
hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem,
komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. 
Och jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu står Guds tabernakel bland människorna,
och han skall bo hos dem och de skall vara hans folk, och Gud själv skall vara hos dem. 
Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg
och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.” Han som satt på tronen sade:
”Se, jag gör allting nytt.” Och han sade: ”Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna.” 

Jesus själv kommer att torka alla tårar från våra ögon.
Låt hans varma händer få omfamna ditt hjärta just nu!

I en sång står det t.ex.:
”Jag tror på en Gud som är helig och varm…
En helande Gud som gör trasigt till helt…

Jag tror på en Gud som gråter med mig,
när jag gråter så allting är gråt.
En tröstande Gud som kan trösta likt den
som väntar tills gråten gått åt.

Jag tror på en Gud som bor inom mig…
som lever med mig när jag dör”.

I Joh.14:1-3 säger Jesus till sina lärjungar och även till oss idag:
Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 
Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig,
för att ni skall vara där jag är. 

Var och en som vill tro på Jesus får också komma till Guds himmel en dag.
Om du inte tagit emot Jesus än så kan du be med i denna bön:

Gud, nu kommer jag till dig.
Jesus, jag tror att Du är Guds Son,
och att Du dog och uppstod för mig.
Förlåt mig alla mina synder.
Nu öppnar jag mitt hjärta
och tar emot Dig som min Herre och Frälsare.
Tack Fader i himlen för att jag nu är ditt barn.
Amen

Tag kontakt med någon du känner som är kristen
och som du har förtroende för.
Då kan du få hjälp och tips om hur du går vidare
och vårdar din tro.
Försök att läsa Bibeln regelbundet
och fortsätt att be och samtala med Jesus.
Det gör att du blir trygg i din tro.
På så sätt får du också lära känna Jesus allt mer.
(Om Jesus kan du läsa i Nya Testamentet i Bibeln.)
Gud välsigne dig!

Lyssna på sånger och bibelord om himlen i vårt sångprogram!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *