Sångstunder om Jesus som kommer på skyn

Ännu en kväll med sång, Bibel och bön och även två live-sända sångstunder med tema:
Jesus kommer på skyn. I Bibeln framställs Jesus som brudgummen och församlingen som bruden.
Att Jesus ska hämta sin brud, församlingen, är ett viktigt budskap i Bibeln.
Jesus själv berättar i liknelsen om de tio jungfrurna om väckelseropet:
”Vid midnatt hördes ett rop: Brudgummen är här! Gå ut och möt honom”! Matt.25:6

Efter sångstunderna, hade vi delgivning av bibelord och så bad vi för våra många böneämnen.
Vi tackade också för möjligheten att få nå ut med evangeliet via media och bad att de som
lyssnat också skulle ta ett personligt beslut om att följa Jesus.

Bibelorden vi delade var:
Ps.118:15-16 Hör hur segerropen skallar, jubel stiger från de trognas läger: Herrens hand
har visat sin kraft. Herrens hand är höjd till seger, Herrens hand har visat sin kraft.

Ps.96:2 Sjung till Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans seger dag efter dag!

Upp.4:1-2 Därefter såg jag, och se: en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först
hade hört tala till mig som en basun sade: ”Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste
ske efter detta.” Genast var jag i Anden. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen.

Jes.35:1-3 Öknen och ödemarken ska glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.
Den ska blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet
ska den få, Karmels och Sarons prakt. De ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät.
Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän.

Rom.8:24-25 I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp.
Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Rom.9:14-16 Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud? Verkligen inte! 
Han säger till Mose: Jag ska vara nådig mot den jag är nådig mot och förbarma mig
över den jag förbarmar mig över. Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan
utan på Guds barmhärtighet.

1 Petr.5:8-11 Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon
och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era
bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud,
som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. 
Hans är makten i evighet. Amen.

One thought on “Sångstunder om Jesus som kommer på skyn

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *