Jesus är Kung

Ikväll hade vi ”Jesus kommer som Kung” som tema för sång och bibelord i vår livesändning
från bönesamlingen i Betel. Det blir den sista livesändningen före jul men ev. kommer vi
att ha en träff i mellandagarna.

Dessa bibelord, där Jesus omtalas som kung, läste vi:

Luk.1:30-33 Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. 
Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor
och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. 
Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.

Matt.2:1-6 När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, då kom vise män 
från Östern till Jerusalem och frågade: ”Var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett
hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom.” När kung Herodes
fick höra det blev han förskräckt, och hela Jerusalem med honom. Och han samlade
folkets alla överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. 
De svarade: ”I Betlehem i Judéen, för så är skrivet genom profeten: Du Betlehem
i Juda land, du är alls inte minst bland Juda furstar, för från dig ska utgå en furste
som ska vara en herde för mitt folk Israel.”

Sak.9:9 Fröjda dig stort, dotter Sion! Jubla, dotter Jerusalem! Se, din kung kommer till dig,
rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Joh.12:12-15 Nästa dag hade folk i stora skaror kommit till högtiden. När de fick höra
att Jesus var på väg in i Jerusalem, tog de palmblad och gick ut för att möta honom.
Och de ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels kung!” 
Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, som det står skrivet: Var inte rädd, dotter Sion!
Se, din kung kommer, ridande på ett åsneföl.

Joh.18:33-37 Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade:
”Så du är judarnas kung?” Jesus svarade: ”Säger du det av dig själv, eller har andra sagt det om mig?” 
Pilatus svarade: ”Jag är väl inte jude? Ditt folk och översteprästerna har överlämnat dig åt mig.
Vad har du gjort?” Jesus svarade: ”Mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit
av den här världen, skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas åt judarna.
Men nu är mitt rike inte av den här världen.” Pilatus sade: ”Du är alltså kung?”
Jesus svarade: ”Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född och därför har jag kommit
till världen, för att vittna om sanningen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst.”

Joh.19:19-22 Pilatus lät också skriva ett anslag som sattes upp på korset. Där stod skrivet:
Jesus från Nasaret, judarnas kung.” Anslaget lästes av många judar, eftersom platsen
där Jesus blev korsfäst låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 
Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: ”Skriv inte judarnas kung, utan att han har sagt:
Jag är judarnas kung.” Pilatus svarade: ”Det jag skrivit har jag skrivit.”

Upp.19:11-16 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den heter
Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor,
och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner
utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds Ord.
De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. 

Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska
styra dem

med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. 
Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Kungarnas Kung och herrarnas Herre.”

One thought on “Jesus är Kung

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *