Segersånger

Vi hade en härlig sångstund i kväll med sånger och bibelord som alla talade om Jesu seger.
Vi glömmer kanske att Jesus är den som vunnit seger när han gav sitt liv för oss alla på korset.
Det är inte en seger som ska vinnas utan den är redan vunnen. Därför kan vi redan nu sjunga om den.

Vi läste följande bibelord mellan sångerna:
Ps.98:1 Sjung för Herren en ny sång, ty han har gjort under. Han har vunnit seger med
sin högra hand och med sin heliga arm.


Sak.9:9 Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter!
Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk,
ridande på en åsna, på en åsninnas föl.


1 Joh.5:4-5 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har
besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?


Rom.8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss

Joh.16:33 Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga:
jag har övervunnit världen.


Fil.2:9-11 Därför har Gud också  upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,
för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor
bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.


Upp.12:10-11 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu har frälsningen och makten
och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, 
han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. De övervann honom genom Lammets blod
och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.


1 Kor.15:54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts
i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.


1 Kor.15:55-57 Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden,
och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

2 thoughts on “Segersånger

  1. Tack för underbara sånger o ett fantastiskt budskap. Tänk vilket hopp vi får äga i namnet Jesus. Av bara nåd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *