Gå ut, håll ut, gör rum

Dessa tre uppmaningar finner vi i Bibeln till alla Jesu lärjungar, oss också!
Även om vår tid är helt annorlunda och våra livsförhållanden likaså än vad de var på Bibelns tid
så är det ändå lika viktiga uppmaningar till oss alla.

GÅ UT

Jesus gav sina lärjungar en viktig uppmaning när han sa att de skulle gå ut och
evangelisera hela världen.
Matt.28:18-20 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen
och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn
och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

De följde hans uppmaning och Herren var med dem och stadfäste Ordet.
Mark.16:20 Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans
med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Löftet om att det som såddes också skulle bära frukt finner vi redan i
Jes.55:10-11 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har
vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta,
så skall det vara med ordet som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det

vartill jag har sänt ut det.

Vi har också fått Jesu uppdrag att evangelisera. Vad betyder det? Hur kan vi göra i vår tid?
– Vittna, berätta för de som du möter.
– Dela ut tidningar, traktater, Biblar
– Använd sociala medier om du har Facebook, Instagram etc.
– Ring, skriv sms, uppmuntra, dela med dig.
– Be för dem du möter och gör gott mot alla

HÅLL UT

För de första lärjungarna gällde det att dessutom hålla ut i sin kallelse.
Förföljelse och många olika prövningar mötte dem men de fortsatte ändå.

1 Kor.15:57-58 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.
Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren,
eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves.

Rom.4:18-21 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till
många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. Han sviktade inte
i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år
– och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället
starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat,
det var han också mäktig att hålla.

Vi har också fått Jesu uppmaning att hålla ut. Vad betyder det? Hur kan vi göra i vår tid?
– Läs Bibeln och be varje dag
– Tacka Jesus för allt gott han gjort och gör för dig
– Se inte på omständigheterna och känslorna utan lita på Guds omsorg
– Uppmuntra andra och ta emot uppmuntran från andra

GÖR RUM

En viktig del i deras arbete var att tro på Guds löften och bereda plats för det som skulle bärgas in.
Jes.54:2 Utvidga platsen för din boning, spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte.
Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka.

Vi har också fått Jesu uppdrag att förbereda oss för skörden. Vad betyder det?
Hur kan vi göra i vår tid?
– Tro på Guds löften och tacka för det som ska ske
– Förbered dig själv och den gemenskap du tillhör att ta emot nyfrälsta
– Bed om ett öppet och kärleksfullt hjärta
– Tänk igenom vad som behöver göras praktiskt och bed om vishet att göra rätt

One thought on “Gå ut, håll ut, gör rum

  1. Att – Vara fasta och orubbliga – i enlighet med 1 Kor 15: 57-58 känns för mig viktigare än någonsin tidigare i en tid när allt vacklar. Att läsa Bibeln och ständigt vara bedjande i Anden. Jag använder Ingemar Helmners uttryck – Bibeln är för mig inget diskussionsunderlag utan Guds levande ord. Guds levande ord som är sant från första till sista bokstav. Allt kommer att gå i uppfyllelse precis som det står skrivet. Att stå på Ordets grund – vilken trygghet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *