I varje situation

Vi hamnar ibland i situationer som innebär förtvivlan och smärta. Vi tvekar på om det
som vi just nu befinner oss i verkligen är Guds plan.
Tänk då på vad Paulus skrev från fängelset till vännerna i Filippi:

Fil.1:12-14 Jag vill att ni ska veta, bröder, att det som hänt mig snarare har lett till framgång
för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull
jag sitter fängslad, och min fångenskap har gjort de flesta av bröderna så övertygade i Herren
att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.

Paulus uppmuntran från versen ovan påminner oss om att Gud kan använda
vilken situation vi än befinner oss i för att uppfylla sitt syfte i vårt liv.


Jag beundrar Paulus tro eftersom han har perspektivet att se varje situation
som en möjlighet att förhärliga Gud. Trots att han satt i fängelse förblev han
glad eftersom han kunde dela med fångarna om Jesu frälsning.

Må vi alla utöva samma tro. Att se den situation vi befinner oss i, även om
det kan vara ogynnsamt för oss, som ett tillfälle att lita på Gud
och samarbeta med honom för att uppnå hans underbara planer.

Att ge honom ära framför allt.

Kom bara ihåg att Gud alltid är med dig. Han håller ditt hjärta just nu
Han vet hur ömtåligt och dyrbart det är. Han tar väl hand om dig.

Källa: God TV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *