”Sök stadens bästa”

Idag är det Sveriges nationaldag och vi firar den med tacksamhet till Gud
för hans beskydd och välsignelse över vårt land och folk.
Samtidigt ber vi för landet att Guds nåd ska komma till frälsning och hjälp för alla.
Det är många som inte vet om eller vill veta något om frälsningens nödvändighet
och möjlighet genom Jesus Kristus och hans död på korset.

Bibeln uppmanar oss att alltid be för alla.
1 Tim.2:1-4 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse
för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och
stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 
som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

Vi uppmanas att be både nationellt och lokalt för den plats där vi bor.
Jer.29:7 Och sök den stads bästa dit jag har fört er i fångenskap och be för den till Herren.
När det går väl för den, går det också väl för er.

Gud har inte gett upp om Sveriges folk men vi som hans församling måste gå in i förbön.
Jer.29:11-14 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och
be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker
mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. 

Bönen måste gälla arbetare till den mogna skörden och samtidigt att vi själva är villiga att gå.
Matt 9:38 Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.”
Luk 10:2 Han sade till dem: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens 
Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *