En banad väg

Vi ställs ibland inför svårigheter att välja väg under livets gång. Det viktigaste vägvalet är ändå
att välja vägen som leder till Livet – genom tron på Jesus Kristus, han som själv är Vägen.

Vi sjöng och läste bibelord om detta i vår sångsamling denna vecka.

1 Mos.3:24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och
det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

Jes 53:6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren
på honom.

Jes 35:8 En banad väg, en vandringsled, skall gå där, och den skall kallas ”den heliga vägen”.
Ingen oren skall färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen skall inte
gå vilse, även om de är dårar.

Ps.25:8-9 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.
Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg.

Ps.32:8 Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du skall vandra,
jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig.

Ps 86:11 Visa mig, Herre, din väg, jag vill vandra i din sanning.
Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn.

Jes.55:8-9 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.

Jes.62:10-11 Drag ut, drag ut genom portarna, bered väg för folket!
Bana, ja, bana en väg och röj bort stenarna, res upp ett baner för folken!
Se, Herren förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion:
Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.

Matt.7:13-14 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som
leder till fördärvet, och det är många som går fram på den.
Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Mika 2:13 En som banar väg drar ut framför dem, de bryter sig igenom och tågar fram,
genom porten vandrar de ut. Deras kung tågar framför dem, Herren går i spetsen för dem.

Joh.14:6 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig.

Hebr.6:19-20 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten,
dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt,
en sådan som Melkisedek.

Heb 10:19-20 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste på den nya
och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött.

1 Petr.1:8-9 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni
på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna
målet för er tro, era själars frälsning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *