Vårt livstält

Denna vecka sände vi vår livesändning från Cafémötet på Frälsningsarmén i Vilhelmina.
Vårt sångprogram har som tema: ”Vårt livstält” och vill lyfta fram att vi är på genomresa
och att vårt livstält en dag ska vikas ihop och vi ska flytta till vårt rätta hem.
Vår vän, pastor Anita Grantinger Nybro, talade i vårt möte och vi delade även några bibelord
utifrån kvällens tema.

Hebr.1:10-12
Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.
De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.
Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Hebr.11:8-10
I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv,
och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling
i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar
till samma löfte. Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud
har format och skapat.

2 Kor.4:16-18
Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa
dag för dag. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt
rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga
utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor.5:1-4
Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord
med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få
ikläda oss vår himmelska boning, ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna.
Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda, för att det som är
dödligt skall bli uppslukat av livet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *