Ropa på hjälp

”Herre, om det är du”, svarade Petrus, ”säg till mig att jag ska komma till dig på vattnet.”
”Kom” , sa han. Då steg Petrus ur båten, gick på vattnet och kom fram till Jesus. Men när
han såg vinden blev han rädd och började sjunka och ropade: ”Herre, rädda mig!”

Matteus 14:28-30

För det mesta känner vi igen miraklet när Petrus gick på vattnet. Men vet du att miraklet
fortfarande är uppenbart även när Petrus sjönk?

Naturligtvis, när någon faller på vattnet, sjunker han eller hon omedelbart, utan tid att
ropa på hjälp. Men i Petrus situation sjönk han och hade ändå tid att ropa efter Jesus.

Varför är detta viktigt? Därför att Jesus kommer till dem som kallar till honom.

Psaltaren 18 föreställer psalmisten som ropar till Gud om hjälp.
Vers 6 säger: ” I min nöd ropade jag till Herren ; Jag ropade till min Gud om hjälp.
Från sitt tempel hörde han min röst; mitt rop kom framför honom, in i hans öron.”

Och följande verser visade hur Gud sträckte ut handen och förde psalmisten ut från
djupa vatten till den rymliga platsen.
v.17 Han räckte ut sin hand från höjden och grep tag i mig, han drog mig upp
ur de stora vattnen.

v.20 Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär.

På samma sätt, tveka inte att ropa till Gud om hjälp. Bär inte bördan ensam.
Ropa till honom, han kommer att lyfta dig och föra dig till sin plats av glädje och trygghet.

 v.47 Herren lever! Välsignad vare min klippa, upphöjd vare min frälsnings Gud!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *