Ett rent offer

Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar
som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga gudstjänst. 
Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets
förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt
och som behagar honom.
Romarbrevet 12:1-2

I Gamla testamentet behövde israeliterna djur för att offra till Gud. Men nu när vi är
under det nya förbundet behöver vi inte längre tjurar eller fåglar för att frambära till
Gud som ett offer eftersom Jesus blev det fullkomliga offret.

Hebr 10:12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig
på Guds högra sida

Hebr 9:14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar,
så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv
som ett felfritt offer åt Gud.


Vi, som Jesu efterföljare, uppmanas i bibelordet att bära fram oss själva som – en andlig
gudstjänst, en behaglig och väldoftande rökelse inför Hans tron.

Men för att vara en väldoftande rökelse inför Gud, lär Paulus oss att inte kompromissa.
Vi borde inte anpassa oss till denna världs mönster. Vi ska vara avskilda, heliga till hans tjänst.

Och vi måste låta den Helige Ande förnya våra sinnen för att känna Guds perfekta, goda
och behagliga vilja. En som inte skadar oss utan bara ger oss en lovande framtid.

Så idag, låt oss tillåta den Helige Ande att förnya våra sinnen, rena dem från negativa tankar
och rena dem från lögner.

”Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld,
och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.”
1 Petrus 1:7

Alla som är villiga att gå djupare i Herren kommer att genomgå renarens eld.

Det är verkligen dyrt att följa Jesus. Det är gratis men dyrt. Men det är det värt. Det går inte
att jämföra med någonting i denna värld.

Gud kommer att rena dem som följer honom. En eld som kommer att rena och förstöra.
Det förstör omoral, avgudar, självcentrering och onda tankar. Och allt som kommer att återstå
är rättfärdighet, helighet, skönhet, kärlek och glädje.

Om du vill gå djupare i Herren, be om renarens eld. Processen kan vara smärtsam, men den är
ingenting jämfört med den väntande glädjen. Det är värt att lära känna honom närmare.

Hosea 6:3 Låt oss lära känna Herren, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång
är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn
som vattnar jorden.”

Ef 3:19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt
uppfyllda av all Guds fullhet.

Fil.3:7-9 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull.
Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt:
kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som

avskräde för att jag skall vinna Kristus och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet,
den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten

från Gud genom tron.

Rena mig med elden från Din Ande
Rena mig och gör mig mer lik Dig
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv
Använd mig, Gud som du vill

Tag mig Gud och sänd mig med Din Ande
Tag mig Gud och använd mig just nu
Låt mig dö från allt som är mitt eget i mitt liv
Använd mig, Gud som du vill

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *