Du är älskad

Ofta glömmer vi denna enkla men djupa sanning: Gud älskar oss!
Han såg oss innan vi fanns till och visste vårt namn. Hans kärlek till oss har inget slut.
Därför var han villig att betala det yttersta priset, sin egen älskade Son, för att rädda oss.
Idag vill han påminna oss om denna kärlek till oss alla. Vi får tacka och ta emot och leva
inneslutna i hans kärlek.

Sef.3:17 ”Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig
med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel.”

Jes.43:1 Men nu, så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har danat dig,
Israel: Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min.

Jes.44:2 Så säger Herren, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet
och som hjälper dig: Frukta inte, du min tjänare Jakob, du Jesurun som jag har utvalt.

Ps.139:5 Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand.

5 Mos.31:8 ”Herren går själv framför dig och han skall vara med dig.
Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.”

Jer.31:3 Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig:
Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig.

Ef.1:3-5 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss
med all den himmelska världens andliga välsignelse, liksom han innan världens grund
blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom.
I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn,
enligt sin vilja och sitt beslut,

Ef.2:8-10 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte
på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i
Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Rom.8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.

Rom.8:31-32 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han
kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Hebr.7:25 Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer
till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Rom.33-35 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den
som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt
och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek?
Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

Rom.8:37-39 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som
har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar,
varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup
eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

DU är ÄLSKAD!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *