Julhälsning

Denna vecka hade vi en egen julfest för Segertonen-gruppen. Samtidigt passade
vi på att sända en julhälsning till alla våra följare i Sverige och till alla de som bor
utanför vårt lands gränser.

Vi läste även delar av julevangeliet:

Luk.2:8-20
I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring
dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag
bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt
er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett
nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” 

Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss nu gå till
Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.” 
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de
hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. 
Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.  Men Maria
bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. 
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett,
alldeles som det hade blivit sagt till dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *