Gud ser oss

Har du tänkt på att Gud såg oss innan vi fanns till. Varje människa är unik och bär
ett uttryck av Gud som ingen annan människa någonsin har eller någonsin kommer
att göra. Gud planerade dig före skapelsen.

Ps.139:16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar
blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Visste du att Gud skrev allt om dig i sin livsbok? Ditt liv är inte slumpmässigt och
din födelse var inte ett misstag. Gud har alltid vakat över dig, det gör han idag
och kommer att göra det för alltid.

Vår himmelske Fader tappar aldrig dig ur sikte eller förlorar sin uppmärksamhet
från dig. Han vårdar din ande och välsignar dig med sin oändliga och fullständigt
villkorslösa kärlek dagligen.

Dessutom ser vår himmelske Fader potentialen i dig snarare än brister. Hans hjärtas
djupa längtan är helt enkelt att du närmar dig intill honom som Fader, blir förenad
med Jesus och är lyhörd för den helige Andes milda maningar.

Du kan tillföra något till den här världen som ingen annan person kan genom att
vara den som Gud skapade dig till att vara.

Sanningen är att du verkligen är Faderns ögonsten, en del av Jesu Brud och den
Helige Andes fröjd. Du är inte övergiven eller ensam. Han har adopterat dig.
Du är inte föräldralös!

Rom 8:15-16 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan.
Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: ”Abba! Fader!” Anden själv

vittnar med vår ande att vi är Guds barn.

Ef 1:5 I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp
som hans barn, enligt sin vilja och sitt beslut

1 Joh 3:1-2 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn,
och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.
Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi
vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *