Ett dukat bord i öknen

Kan väl Gud duka ett bord i öknen? Ps 78:19b

Bibeln talar mycket om öknar men även om ”dukade bord”.
När Israels barn skulle lämna slaveriet i Egypten och påbörja sin vandring till löfteslandet
tog Gud dem ut i öknen. Där fick de uppleva både vatten- och brödbrist emellanåt.
Men i öknen fick folket både vatten och bröd. De led ingen brist, om än de fick vänta ibland.

Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar
och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den
hårda klippan och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till,
detta för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott.” 5 Mos 8:15-16

Bibeln talar också om hur Gud kan förvandla öknen och hedmarken till en blomstrande mark
fylld med glädje och jubel.

Öknen och ödemarkenskall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den lame
skall hoppa som en hjort, den stummes tunga skall jubla. Ty vatten skall bryta fram i öknen,
strömmar på hedmarken. Jes 35:1, 6

Jesus själv säger att han är livets bröd som har kommit ner från himlen för att mätta de
hungriga, ge evigt liv.

Jesus svarade: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som
tror på mig skall aldrig någonsin törsta.” Joh 6:35
Jag är det bröd som ger liv, det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det
brödet skall leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött, för att världen skall leva.” Joh 6:51
Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: Detta är min kropp,
som utges för er. Gör detta till minne av mig.” Luk.22:19

I berättelsen om brödundret sägs att Jesus, när han tackat Gud för bröden, gav han dem
åt lärjungarna för att de skulle ge vidare.
Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Och han tog de fem bröden och de två
fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav dem till lärjungarna, och de
gav dem till folket.” Matt 14:19

Kan Gud duka ett bord i vårt livs öken idag? Kan Han mätta våra behov och hjälpa oss
att ge vidare till dem som behöver det
?

I Ps.23:5 står det: ”Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud
med olja och låter min bägare flöda över.

och i Hebr 7:25: ”Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer
till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem.

Ja, Han kan än idag ”duka bord i öknen”! Han har omsorg om oss och vill hjälpa i varje situation.
Låt oss tro och ta emot för att sedan kunna ge vidare!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *