Livstältet

Veckans livesända sångstund hade som tema ”Livstältet”. Vi sjöng sånger och läste
många bibelord som talade om hur vårt liv är som ett tält som en dag ska vikas ihop.
Det är livet inuti ”tältet” som är det viktiga, inte utsidan.

Dessa bibelord lästes mellan sångerna:

Hebr 1:10-11
Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. ”
”De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.”

Hebreerbrevet 1:12
”Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut.
Men du är densamme, och dina år har inget slut.”

2 Kor 4:16
Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner,
förnyas vår inre människa dag för dag.

2 Kor 4:17
Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss
på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.

2 Kor 4:18
Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga.
Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

2 Kor 5:1
Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad
från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen.

2 Kor 5:2-3
Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår
himmelska boning,´ty när vi är klädda i den skall vi inte stå där nakna.

2 Kor 5:4
Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda utan överklädda,
för att det som är dödligt skall bli uppslukat av livet.

Hebr 11:8
I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv,
och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.

Hebr 11:9-10
I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans
med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte.
Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna,
den som Gud har format och skapat.

1 Kor 15:51-52
Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna,
men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick,
vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och
de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas.

1 Kor 15:53-55
Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.
Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta
dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet
”Döden är uppslukad och segern vunnen.”
”Du död, var är din seger? Du död, var är din udd?”

Rom 8:11
Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er,
då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra
också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.

1 Tess 4:16-18
Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun,
då skall Herren själv stiga ner från himlen.
Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.
Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp
bland moln tillsammans med dem för att möta Herren
i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
Trösta därför varandra med dessa ord.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *