Minns du sången

Nu har vi haft ännu en Minns du sången-samling i Aktiviteten, Storuman.
Vårt tema denna gång var ”Ny dag – ny nåd”. Vi sjöng många kända andliga
sånger och delade flera bibelord med varandra.


Dessa bibelord lästes:
Luk 4:18-19
”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig
till att predika glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna
och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet ”
”och predika ett nådens år från Herren.”

Klagovisorna 3:22-23
Herrens nåd är det att det inte är ute med oss,
ty det är inte slut med hans barmhärtighet.
Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.

Psaltaren 92:2-3
Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn,
du den Högste, att om morgonen förkunna din nåd
och om natten din trofasthet

Psaltaren 30:6
Ty ett ögonblick varar hans vrede, hela livet hans nåd.
Om aftonen gästar gråt, om morgonen kommer jubel.

Psaltaren 23:6
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,
och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.

Psaltaren 103:8-10
Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd.
Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt.
Han handlar inte med oss efter våra synder
och lönar oss inte efter våra missgärningar.

Ps 103:11-12
Ty så hög som himlen är över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
Så långt som öster är från väster
låter han våra överträdelser vara från oss.

Psaltaren 103:13-14
Som en far förbarmar sig över barnen,
så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom.
Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.

Ps 103:15-16
En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar som markens blommor.
Vinden drar fram över dem och de är borta,
deras plats känner dem inte längre.

Psaltaren 103:17
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som fruktar honom
och hans rättfärdighet intill barnbarn,

Job 7:6
Mina dagar flyr snabbare än vävarens spole,
de försvinner utan hopp.

Job 10:12
Liv och nåd gav du mig, din omsorg bevarade min ande.

Andra Korintierbrevet 6:2
Han säger ju: ”Jag bönhör dig i rätt tid,
och jag hjälper dig på frälsningens dag.
Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag”.

Brevet till Titus 2:11
Ty Guds nåd har uppenbarats
till frälsning för alla människor.

Upp.3:20
Se, jag står vid dörren och klappar på.
Om någon hör min röst och öppnar dörren,
skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom
och han med mig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *