Tro ger ro

Vi samlades ikväll i Betel, Slussfors, för att sjunga, läsa Bibeln och be tillsammans.
Vilken förmån att få mötas och dela gemenskapen.
Bibelstudiet handlade om TRO och vi läste bibelord
om omvändelse, sinnesändring och dop.

TRO = Korset ger ro

O = Omtanke – tänka om, göra sinnesändring

Omvändelse
Apg.2:37-41 Predikan på pingstdagen
Apg.5:31 inför Stora rådet
Apg.11:19-21 predikan för greker

Frälsning och dop
Apg.8:35-39 Filippus o hovmannen
Apg.10:44-48 Predikan i Kornelius hus
Apg.16:25-34 Predikan i fängelset
Apg.22:14-16 Ananias hos Paulus

Viktigt – alla dagar
Rom.12:2 Och anpassa er inte efter den här världen,
utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, 
så att ni kan pröva vad som är Guds vilja,
det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Sammanfattning:
T = tilltal, tillit, tillförsikt, tillbedjan
R = rättfärdig, färdig på rätt sätt
O = omtanke, omvändelse

TRO = Korset ger ro

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *