Församling – vad, varför, hur?

Vi samlades ikväll till sång, Bibel och bön i Betel, Slussfors.
Det blev en hel del sångövning inför mötet i Boksjön på söndag.
Sedan läste vi i Bibeln om församlingen, vad är det egentligen?

Del 1. Vad är församlingen?

 1. Det är Guds församling Matt.16:18, 1Kor.1:2, Ps.100:3
    (ingen ledares, samfunds eller organisations egendom)

 2. Gud har genom Jesu försoning köpt församlingen med sitt eget blod
     Apg.20:28

 3. Gud är upphovsmannen och vårdaren Ef.1:22, 5:27,29,32

 4. Församlingen är en gemenskap av pånyttfödda Ef.2:11-22,  
       (inte ett hus eller organisation) Hebr.12:22-24
                                     
 5. Församlingen är sanningens grundfäste 1 Tim.3:15, Ef.2:11-22

 6. Församlingen är ljus och salt (leder och bevarar) Matt.5:13-16

One thought on “Församling – vad, varför, hur?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *