Soluppgång

För oss som lever och bor i Norrland är sommaren en speciell tid, då ljuset flödar dag och natt.
Vi njuter verkligen av att solen skiner och att vintermörkret fått ge vika.
Så ville Gud visa sin kärlek och nåd då han sände Jesus till vår jord för att föra oss
från mörker till ljus.

Sakarias, Johannes Döparens far, brast ut i en glädjefylld och profetisk lovsång då hans
tunga löstes. Luk.1:67-79
Han betonade Guds innerliga kärlek och den soluppgång som skulle besöka världen – Jesus

Luk.1:78-79
”för vår Guds innerliga kärleks skull.
I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss,
för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga
och styra våra fötter in på
fridens väg.”

I Gamla Testamentet hade många profeterat om just detta:

Jes.9:2
”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.”

4 Mos.24:17
”Jag ser honom, men inte nu, jag skådar honom, men inte nära.
En stjärna träder fram ur Jakob,
en spira höjer sig ur Israel.
Den krossar Moabs tinningar och slår ner alla söner till Set.”

Mal.4:2
”Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp
med läkedom under sina vingar.
Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.”

Även i Nya Testamentet citeras löftena Gud gett

Matt.4:16
”det folk som sitter i mörker skall se ett stort ljus, och för dem
som bor i dödens land och skugga skall ett ljus gå upp.”

Joh.1:1-9
I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 
Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom
har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. 
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram,
sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset,
för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom
för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.

Jesus säger: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” Joh.8:12

2 Petr.1:19
”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i
att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats,
tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.”

Upp.22:16-17
Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna.
Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan.”
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det må säga:
”Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Här sjunger vi en sång där det nämns om att ”Nådens sol för mig upprann”

One thought on “Soluppgång

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *