Jesus – Guds Son

Ännu ett tillfällle att samlas fick vi i kväll då vi hade bönesamling i Betel, Slussfors.
Vi sjöng, delade bibelord med varandra och bad för många olika böneämnen.
Vi tackade också Gud för möjligheten att kunna dela evangeliet via media.

Bibelstudiet handlade om Johannesevangeliet

Evangeliet är skrivet av aposteln Johannes som var en efterföljare till Johannes döparen
innan han blev Jesu lärjunge.
Han var en av de tolv och med i den “inre cirkeln” tillsammans med Petrus och Jakob.
Han skrev fem böcker i Nya Testamentet: evangeliet, 3 brev samt Uppenbarelseboken.

Utmärkande för Johannes evangelium:
Jesus är – Guds Son
Huvudsaklig målgrupp – kristna
Utmärkande tema – Det går inte att bli räddad utan att tro på Jesus
Författarens stil – teologens
Författaren vill betona – huvudtankarna i Jesu undervisning

Johannesevangeliet skrevs antagligen någon gång 85-90 e.Kr.
Syftet var att visa att Jesus var Guds Son och att alla som tror på honom har evigt liv. 

Evangeliet börjar med Jesus preexistens, det vill säga att Jesus fanns innan han blev människa.
Det talas om den evige Sonen. Joh.1:1 

Johannes skriver i slutet av sitt evangelium vad han har för syfte med evangeliet
och det syftet har alla evangelierna:
Nyckelvers: Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina
lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias,
Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn. Joh.20:30-31

I detta evangelium finns ett urval av under och han utelämnar en del av undren som
finns i de andra evangelierna. Vid undren finns det ofta med något tal som förklarar det som hänt.

Johannes var ögonvittne till det som skedde och han väljer ut 8 under som visar att
Jesus är av både gudomlig och mänsklig natur och att hans uppdrag är att förmedla liv.

  1. förvandlar vatten till vin 2:1-11
  2. Botar en regeringstjänstemans son 4:46-54
  3. Botar en lam vid Betesdadammen 5:1-9
  4. Mättar femtusen med bara några få bröd och fiskar 6:1-14
  5. Går på vattnet 6:15-21
  6. Ger en blind man hans syn 9:1-41
  7. Uppväcker Lasarus 11:1-44
  8. Efter uppståndelsen ger lärjungarna en stor fiskfångst

Det talade ordet är dominerande och han kompletterar en del som saknas hos de övriga evangelierna.

Till exempel är Johannes ensam om att ha med berättelserna om Jesus och Nikodemus,
hur Lasarus uppväckes från de döda och kvinnan vid Sykars brunn samt Jesu tal
efter den sista måltiden Joh.kap.14-17

Det är utmärkande för Johannes att använda sig av Jag Är-orden som syftar tillbaka
på det heliga Gudsnamnet i GT som ingen vågade uttala. Detta ord som visar på att
Jesus är Gud. 

I varje kapitel påvisas Jesu gudomlighet; Ordet, Guds Lamm, Guds Son

Jag är
Brödet som ger liv 6:35
Människornas ljus 8:12, 9:5
Grinden 10:7
Den gode herden 10:11, 14
Den som uppväcker döda och ger dem liv igen 11:25
Vägen, sanningen och livet 14:6
Den sanna vinstocken 15:1

Vad kan vi lära av Johannes liv?
Den som vet att han är älskad kan också älska mycket

1 Joh.4:7-12 Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en
som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud,
ty Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen
för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i
att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. Mina älskade,
om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin
sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss.

Källa: Handbok för livet NT

One thought on “Jesus – Guds Son

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *