Förbli i Honom

Guds plan med oss människor är gemenskap med Honom. Vi är skapade för att leva med Honom.
Synden skiljde oss från Gud men Jesus förenade oss med Honom igen. Vårt liv blir helt igen
när vi genom tron får nytt liv och förenas med Jesus. För att kunna fortsätta måste vi förbli i Honom.

I en tid av osäkerhet och förvirring, stress och aktivitetshets är det viktigt att påminna sig
vad som egentligen är viktigt och nödvändigt. För att leva och vara till hjälp och glädje finns bara
en väg att gå: att förbli i Honom som ger oss liv, frid och kraft dag efter dag.

Bibelordet är så livgivande och vägledande! Ta del av dessa bibelord och bli välsignad!

Joh.3:35 Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand.

1 Joh.4:9-10 Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen
för att vi skulle leva genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud,
utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.

1 Joh.3:1-2 Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!
Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom.
Mina älskade, nu är vi Guds barn, och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli.
Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är.

Joh.15:4-5 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv
om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig.
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt.
Utan mig kan ni ingenting göra.

v.9 Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.

Kol.2:6-7 Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och
uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått.
Och låt er tacksamhet flöda över.

v.9-10 I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda,
han som är huvudet över alla härskare och makter.

Jud.v.21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus
i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.

v.24-25 Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande
inför sin härlighet – den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre
– honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid,
nu och i all evighet. Amen.

Ef.3:14-21 Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far i himlen
och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka
åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni
ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta
bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom
all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.
Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss,
hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *