Gott Nytt År

Ännu ett år har lagts bakom oss, med glädjeämnen och sorger,
medgångar och motgångar, vinster och förluster.
Året har varit helt unikt över hela jorden genom den pandemi
som drabbat oss.


Vi har ännu inte sett slutet på den men vi får påminna oss om alla löften som Gud gett oss i sitt Ord.
Vi får lita på Guds nåd varje dag han ger oss.

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus.
Rom.8:31-39 Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? 
Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han
kunna annat än att också skänka oss allt med honom?

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 
Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som blivit uppväckt
och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. 
Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet,
fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 
För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något
som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat
skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Jesus är med oss alla sorters dagar!
Matt.28:20b Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Om vi än måste gå genom dödsskuggans dal finns Han där hos oss!
Ps.23:4 Även om jag vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.

Han har lovat att hämta oss hem till sig, snart!
Joh.14:1-3 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Fars hus finns många rum.
Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 
Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig,
för att ni ska vara där jag är. 

Guds godhets rikedom

1 För körledaren. En psalm av David, en sång.
2 Gud, dig lovar man i stillhet i Sion. Till dig uppfyller man löften.
3 Du som hör bön, till dig kommer alla människor.
4 Synderna är mig övermäktiga, du är den som sonar våra brott.
5 Salig är den som du utväljer, som får komma dig nära och bo i dina
gårdar.
Låt oss mättas av det goda i ditt hus, det heliga i ditt tempel.
6 Du bönhör oss i rättfärdighet med förunderliga gärningar, du vår
frälsnings Gud,
du tillflykt för jordens alla ändar och för havet i fjärran.
7 Du gör bergen fasta med din makt, du är rustad med kraft.
8 Du stillar havens brus, böljornas brus och folkens oro.
9 De som bor vid jordens ändar häpnar för dina tecken, öster och väster
fyller du med jubel.
10 Du tar hand om jorden och vattnar den, du gör den mycket rik. Guds flod
är full av vatten.
Du skaffar säd åt människorna när du så bereder jorden.
11 Du vattnar dess fåror och jämnar det plöjda, du mjukar upp den med
skurar och välsignar dess gröda.
12 Du kröner året med ditt goda, dina spår dryper av rikedom.
13 Vildmarkens beten dryper, höjderna klär sig i glädje,
14 ängarna fylls av hjordar och dalarna täcks med säd. Man ropar av glädje
och sjunger.

Ps.65:1-14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *