Ro och frid i en orolig tid

Temat för kvällens livesändning var ”Ro och frid i en orolig tid” och vi sjöng sånger
och läste bibelord med betoning på just detta tema. Varje tid har sina utmaningar
i våra liv och därför behöver vi lära känna Honom vars namn är Fridsfursten.

Frid är inte beroende av en känsla eller gynsamma förhållanden
utan en relation med Jesus Kristus.

Bibelorden som vi läste var:

Jes.52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid,
bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: ”Din Gud är konung!”

Jes.9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

Jes.53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

Jer.29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och
inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp.

Matt.11:28-30 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag
ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat.
Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

Joh.14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Joh.16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida,
men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.”

Rom.5:1 Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.

One thought on “Ro och frid i en orolig tid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *