Sången som aldrig dör

Tänk vilken förmån att få sjunga och ha ett ämne som är värt att sjunga om. Vi har många exempel
i Bibeln på sånger och sångare i olika sammanhang och vid skiftande tillfällen.

Kung David skrev oändligt många sånger, som vi kan finna i Psaltaren.
Han skrev lovsånger, bönesånger, strids- och segersånger, profetiska sånger till Gud och om Gud.

Ps. 28:7 Herren är min styrka och min sköld, på honom förtröstade mitt hjärta. Jag fick hjälp
och mitt hjärta gläder sig. Jag vill tacka honom med min sång.

Nya Testamentet vittnar också om sångens betydelse.
Sakarias sjöng när löftessonen Johannes kom. Luk.1:68-79

Maria sjöng lovsång när ängel besökt henne och hon skulle föda Jesus. Luk.1:46-55

Barnen sjöng lovsång till Jesus och lärjungarna och folket hyllade honom när han
red in i Jerusalem. Matt.21:8

Paulus o Silas sjöng och prisade Gud i fängelsets innersta rum, slagna och fastsatta i stocken. Apg.16:25

Alla kristna uppmanas att sjunga lovsånger till Jesus.
Ef.5:18-19 Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner
och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan.
Kol.3:16 Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra
med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan.  

Kristna har genom tiderna sjungit till Gud i alla olika situationer, under både förföljelsetider
och väckelsetider.

En dag ska lovsången ljuda utan att tystna alls!
Upp.7:9-17 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag
och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder
och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst:”Frälsningen tillhör vår Gud,
honom som sitter på tronen,och Lammet.” Och alla änglar stod runt omkring tronen
och kring de äldste och de fyra väsendena, och de föll ner på sina ansikten inför tronen
och tillbad Gud och sade:”Amen.Lovet och priset,visheten och tacksägelsen, äran, makten
och väldet tillhör vår Gudi evigheternas evigheter.Amen.”En av de äldste frågade mig:
”Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån har de kommit?” 
Jag svarade: ”Min herre, du vet det.” Då sade han till mig: ”Dessa är de som kommer ur
den stora nöden, och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 
Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter
på tronen skall slå upp sitt tabernakel över dem. De skall aldrig mer hungra eller törsta,
inte heller skall solen eller någon annan hetta träffa dem. Ty Lammet som står mitt för
tronen skall vara deras herde och leda dem till livets vattenkällor, och Gud skall torka bort
alla tårar från deras ögon.”

Sjunger du din lovsång till Jesus idag? Det är inte känslorna eller omständigheterna
som avgör om vi ska ge Honom äran utan vår tillit till hans fullbordade verk på Golgata.
Det försäkrar oss om Guds osvikliga kärlek till oss och hans trofasthet är oberoende av omständigheterna.

Sjung till Guds ära, prisa Jesus med ditt hjärtas sång! Han längtar efter att höra dig sjunga!


2 thoughts on “Sången som aldrig dör

  1. Tack för alla fina lovsånger som vi kan sjunga tillsammans och även bara själv . Även.att spela eller lyssna på dom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *