Aldrig ensam

Känner du dig ensam? Är din livssituation jobbig?Gud lovade oss inte att vi aldrig skulle gå genom dalarna.Det han lovade är att vi inte skulle gå igenom dem ensamma. Ps.23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,fruktar jag intet ont, ty du är med mig.Din käpp och stav, […]