Tala med Gud

När du känner dig nere på grund av stress, smärta eller misslyckande är den bästa sättet att be. Det är när vi talar med Gud som vi får friden som övergår allt förstånd. Ingen annan kan ta bort alla våra bekymmer, bara Gud kan göra det.Gud vill att […]