Tillsammans med Gud

Känner du dig utmattad? Är du trött? Tillbringa tid idag i gemenskap med Gud.Han är livets källa.Mark.6:31 Han sade till dem: ”Kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma, och vila er lite.” Vänd dig till hans oändliga godhet, glädje, kärlek, frid och tillgivenhet.Allt […]