Guds närvaro

När Guds närvaro är med dig kan ingenting skada dig.Ingenting kan hota dig eftersom Gud är större än så.Lita på hans utlovade skydd, särskilt i denna tid med dess svårigheter. Ps.91:3-4 Han skall rädda dig från fågelfängarens snaraoch från den förödande pesten.Med sina fjädrar skall han övertäcka dig,under […]