Gud verkar

Jer.29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren,nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Gud skriver fortfarande din livsberättelse.Släpp inte tron ​​på grund av det du hittills har sett.Han är inte klar med dig; Han har så […]