Aldrig ensam

Känner du dig ensam? Är din livssituation jobbig?
Gud lovade oss inte att vi aldrig skulle gå genom dalarna.
Det han lovade är att vi inte skulle gå igenom dem ensamma.

Ps.23:4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig.
Din käpp och stav, de tröstar mig.

Han har aldrig lovat oss att allt annat skulle bli enkelt
genom att ta emot honom som vår Frälsare och Herre.
Det han lovade är att han aldrig skulle lämna oss eller överge oss.

5 Mos.31:8 Herren går själv framför dig och han skall vara med dig.
Han skall inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad
.

Livet kan bli rörigt, men vi kan alltid lita på Gud
som ger oss styrka att övervinna, genom Honom som älskar oss
.

Rom.8:37-39 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.
Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är
eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat
skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *