Sett och hört

Vi får alla vara ”vittnen” om vad vi sett och hört, precis som Jesu första lärjungar var.
De berättade vad Jesus sagt och gjort och vad han lärde dem. Trots motstånd gick
de frimodigt ut i världen och berättade för alla de mötte. Så får vi också göra idag!

Dessa bibelord läste vi mellan sångerna som vi sjöng under livesändningen.

Herdarna – Luk.2:15-20 När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra:
”Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta.”
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.
Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.
Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem.
Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta.
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett,
alldeles som det hade blivit sagt till dem.

Vise männen – Matt.2:10-11 När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje.
Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor.
Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter
och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra.

Simeon – Luk.2:25-32 På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon.
Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst,
och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande
hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden,
förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet,
och när föräldrarna bar in barnet Jesus för att göra med honom som det var sed
enligt lagen, tog han honom i sina armar och prisade Gud och sade:
”Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid, så som du har lovat.
Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk,
ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel.”

Johannes Döparen – Joh.1:28-29 Detta hände i Betania på andra sidan Jordan,
där Johannes döpte. Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade:
”Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Lärjungarna – Joh.20:19-20 På kvällen samma dag, den första veckodagen,
var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna.
Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid vare med er.”
När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida.
Och lärjungarna blev glada när de såg Herren
.

Apostlarna – Apg.4:19-20 De, Stora rådet, kallade in dem och förbjöd dem att över
huvud taget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem:
”Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud?
Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.”

1 Joh.1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett,
det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar.

Joh.1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet,
en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

2 Petr.1:16-18 Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er
vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät.
Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den

upphöjda Härligheten: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”
Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.

Fil.2:9-11 Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn,
för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,
i himlen och på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,
att Jesus Kristus är Herren.

Upp.19:11-12 Och jag såg himlen öppen, och se: en vit häst, och han som satt på den
heter Trofast och Sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor,
och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv.

v.16 Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet:
”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *