Gud hör din bön

När sorg fyller ditt hjärta. När tårarna rinner från dina ögonen.
Kom alltid ihåg att Gud aldrig är blind för dina tårar. Aldrig döv för dina böner
och aldrig tyst inför din smärta. Han ser, han hör och han kommer att befria dig.

Idag vill Gud att du ska veta att du inte ska oroa dig för någonting; be istället om allt.
Berätta för Gud vad du behöver och tacka honom för allt han har gjort.
Då kommer du att uppleva Guds frid, som övergår allt vi kan förstå.
Hans frid kommer att skydda ditt hjärta och sinne när du lever i Kristus Jesus.

Vi vet alla att livet är fullt av problem. Vi kämpar alla med oro för vår hälsa, säkerhet,
familj, ekonomi etc. Vad ska vi göra i ljuset av det? Svar: Be!

Så nästa gång du plötsligt grips av oro, förvandla det till en bön.

Fil.4:6-7 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar
genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd,
bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Herren att du ska veta att det finns kraft i våra böner och att det kan förändra våra liv helt.
Underskatta aldrig kraften i din bön.

Som det står skrivet i Bibeln (Matt.7:7), ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna,
bulta och dörren skall öppnas för er”.

Våra böner i Jesu namn är aldrig förgäves eller maktlösa.
Oavsett din omständighet, fortsätt att be tills något förändras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *