Gud vår Far

Inför Fars dag som firas nu i november valde vi att ha detta som vårt
tema i veckans sångstund. Att uppmärksamma vår Far är inte svårt när
vi tänker på vad han betyder för oss och vad han gjort för oss.

Vi sjöng sånger med detta tema och läste många bibelord om det också.

Ps.68:5-6 Sjung till Gud, lovsjung hans namn,
bana väg för honom som drar fram genom öknarna!
Herren är hans namn, jubla inför honom,
de faderlösas fader och änkornas försvarare,
Gud i sin heliga boning.

Matt.11:27 Allt har min Far överlämnat till mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern,
inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för
.

Matt.23:8-9 Men ni ska inte låta er kallas rabbi, för en är er Mästare och ni är alla bröder.
Och kalla inte någon på jorden er fader, för en är er Far, han som är i himlen.

Mark.13:31-32 Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå.
Men den dagen eller stunden känner ingen – inte änglarna i himlen, inte ens Sonen,
ingen utom Fadern.

Joh.1:18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn,
han har gjort honom känd.

Joh.4:23 Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern
i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha.

Joh.5:19-24 Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Sonen kan inte göra något av
sig själv, utan bara det han ser Fadern göra. Vad Fadern gör, det gör också Sonen.
Fadern älskar Sonen och visar honom allt han gör, och större gärningar än dessa ska han
visa honom så att ni blir förundrade. För liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv,
så ger också Sonen liv åt vilka han vill. Och Fadern dömer ingen, utan han har överlämnat
hela domen till Sonen för att alla ska ära Sonen så som de ärar Fadern. Den som inte ärar
Sonen ärar inte heller Fadern som har sänt honom. Jag säger er sanningen: Den som hör
mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen
utan har gått över från döden till livet.

Joh.14:6-11 Jesus sade till honom: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern
utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom
och har sett honom.” Filippus sade: ”Herre, visa oss Fadern så räcker det för oss.”
Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus.
Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag
är i Fadern och att Fadern är i mig? Orden jag talar till er säger jag inte av mig själv.
Fadern bor i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig.
Och kan ni inte det, tro då för gärningarnas skull.

Joh 20:21 Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig
sänder jag er.

1 Kor 8:6 så har vi bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är,
och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

Ef.3:14-21 Därför böjer jag mina knän inför Fadern, han från vilken allt som kallas far
i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge
kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, att Kristus genom tron ska bo
i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans
med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära
känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda
av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker
oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus,
genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.

1 Joh.1:2-3 Livet har uppenbarats, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar
för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett
och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår
gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus.

1 Joh 2:23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen
har också Fadern
.

1 Joh 3:1 Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn!
Och det är vi också. Världen känner oss inte, eftersom den inte har lärt känna
honom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *