Jesus vårt ankare

Gud har aldrig lovat oss ett enkelt liv. Han varnade oss till och med för det som
skulle komma, som är lidande, prövningar och vedermödor.
Trots det står hans sanning fast att han har övervunnit världen.

Joh.16:33 ”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida,
men var frimodiga: jag har övervunnit världen.”

Det bästa med Jesus är att han förutsade de oundvikliga omständigheterna som
skulle komma så att vi alltid ska få ha frid i honom. Vissheten om att han är vårt
ankare när vår värld skakar.

Hebr.6:18-19 Så skulle vi, genom två orubbliga uttalanden, där Gud omöjligt kan ljuga,
få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi har

framför oss. Detta hopp har vi som ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför
förhänget.

Hebr.10:23 Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, för han som har gett oss
löftet är trofast.

Att vad som än kan hända vet vi att vi är i goda händer, för den som håller i världen
håller i vårt liv. Och när vi litar på honom, vilar vi i hans seger och att han aldrig har
svikit oss. Han kommer inte att göra det heller. Han är med oss alla sorters dagar.

Jes.54:10 Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika
från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *