Jesus vårt ankare

Gud har aldrig lovat oss ett enkelt liv. Han varnade oss till och med för det som skulle komma, som är lidande, prövningar och vedermödor.Trots det står hans sanning fast att han har övervunnit världen. Joh.16:33 ”Detta har jag sagt er för att ni ska ha frid i […]