Värdiga genom Jesus

Vi är renade genom Kristi dyrbara blod. Genom detta anses vi nu vara värdiga och rättfärdiga inför Gud.Kol.1:19-20 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid […]

Ljuset lyser

Jesus världens ljus kommer till oss i den mörkaste situation och förändrar allt.Att Ljuset – Jesus lyser har stor betydelse:1. Det avslöjar Joh.3:19-202. Det uppenbarar 2 Kor.4:43. Det förvandlar 2 Kor.5:174. Det förenar 1 Joh.1:5-75. Det sprider sig Matt.5:15-16, 2 Kor.4:6 Vi sjöng och läste bibelord om detta […]