Värdiga genom Jesus

Vi är renade genom Kristi dyrbara blod. Genom detta anses vi nu vara värdiga
och rättfärdiga inför Gud.

Kol.1:19-20 Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona
allt med sig själv, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom
honom både på jorden och i himlen.

Vi kan därför med tillförsikt gå in i hans närvaro just nu. Vi får be och tacka för allt
Jesus har gjort för oss.

Hebr.10:19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste

Dessutom är det fantastiska med Jesu utgjutelse av sitt blod för dig att han inte såg på
hur värd du är. För om han gjorde det, skulle ingen vara kvalificerad. Men han har utgjutit
sitt blod för alla som tar emot honom oavsett bakgrund, ras eller tidigare liv.

Alla är ju skapade för honom.
Kol.1:15-16 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat, för i honom
skapades allt i himlen och på jorden: synligt och osynligt, tronfurstar och herradömen,
härskare och makter – allt är skapat genom honom och till honom.

På samma sätt, när Gud sände den tionde plågan i Egypten, kontrollerade han inte vem
som var värdig bakom husdörrarna. Han såg på blodet på dörrposterna.
2 Mos.12:23 för Herren ska gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det
övre dörrträet och de båda dörrposterna ska han gå förbi dörren och inte låta fördärvaren
komma in i era hem och slå er.

Ingen av oss är värdig. Bara Jesus har gjort oss värdiga.
Kol.1:12 Med glädje ska ni då tacka Fadern, som har gjort er värdiga att få del i det arv
som de heliga har i ljuset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *