Ljuset lyser

Jesus världens ljus kommer till oss i den mörkaste situation och förändrar allt.
Att Ljuset – Jesus lyser har stor betydelse:
1. Det avslöjar Joh.3:19-20
2. Det uppenbarar 2 Kor.4:4
3. Det förvandlar 2 Kor.5:17
4. Det förenar 1 Joh.1:5-7
5. Det sprider sig Matt.5:15-16, 2 Kor.4:6

Vi sjöng och läste bibelord om detta inför andra advent.

Ps 119:105 Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.

2 Petr.1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i
att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr
och morgonstjärnan går upp i era hjärtan

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de
inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 

2 Kor.4:6  Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp
våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte,
skall sprida sitt sken.

Joh 1:4-5  I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret,
och mörkret har inte övervunnit det.

Joh 8:12 Jesus talade åter till dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig
skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”
 

Joh 12:46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig
skall bli kvar i mörkret.
 

Jes.60:19-20 Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, månen skall inte mer lysa dig 
med sitt sken. Herren skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet. 
Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty Herrenskall vara ditt eviga ljus,
och dina sorgedagar skall upphöra.

Upp 21:23-24 Staden behöver inte ljus från sol eller måne, ty Guds härlighet lyser upp den,
och dess ljus är Lammet. Och folken skall vandra i dess ljus, och jordens kungar skall föra
in sin härlighet i den.

1 Joh. 1:5-7 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er,
att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.6 Om vi säger att vi har gemenskap med
honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar
i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod
renar oss från all synd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *