Var generös

Gud vill att du ska veta att du aldrig kan ge för mycket. Att ge sätter dig i en position att ta emot från Gud.Gud vill att vi ska utöva generositet. För genom att ge representerar vi hans goda natur och hjärta.Matt.10:8b Det ni har fått som gåva […]