Känna Gud

När vi ser in i samhället idag, jagar många människor efter ”livet”. De tror att
livet handlar om framgång, prestationer, ägodelar och rikedom. Men Bibeln är tydlig.
Livet finns i att känna Gud och tro på Jesus Kristus.

Vi föddes till världen med ett hål i gudsstorlek. Och Gud, bara Gud, kan passa in i
det gapande hålet.
Men när människor inte inser den sanningen kommer de att försöka fylla i tomheten
med allt som världen erbjuder: pengar, karriär, relationer. Som ett resultat, istället för
att tillfredsställa dem, kommer det bara att lämna dem lika tomma som tidigare.

Många av världens kända människor, inom olika områden, unga och gamla har gett
uttryck för att inget har kunnat fylla deras känsla av tomhet.
Varken kändisskap, pengar, framgång, vänner eller annat har gett varaktig tillfredsställelse.

Eftersom vårt största behov är att lära känna Gud, säger Jeremia 9:23-24:
Så säger Herren: Den vise ska inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka
och den rike inte av sin rikedom. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att
han har insikt och känner mig: Att jag är Herren, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet
på jorden, för i det har jag min glädje, säger Herren.

Sann tillfredsställelse, glädje och liv finns bara i att känna Gud.

Joh.17:3 Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden,
och den som du har sänt, Jesus Kristus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *