Överlämna till Gud

Idag vill Gud att du ska överlämna dig till honom eftersom han kan göra mer genom
din lydnad än ditt motstånd.

Vi älskar kontroll. Vi älskar att vara våra livs herrar. Som ett resultat har vi svårt att
ge upp och tillåta Gud att verka mitt ibland oss. Vi fruktar att han kan göra något i
våra liv som vi inte vill, om vi tillåter honom.
Men denna rädsla är ett tecken på misstro och bristande kunskap om Gud.

För sanningen är att Gud inte kommer att göra något som inte leder till det bästa
för oss. Han förvandlar, återställer, återupplivar alltid. Allt han gör är bra.

Jer.29:11-13 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar
och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma
och be till mig, och jag ska höra er.
Ni ska söka mig, och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Så släpp rädslan och lita på honom. Hans planer är alltid högre än våra egna.

Ps.37:5 Anförtro din väg åt Herren och lita på honom. Han ska göra det.

Jes.55:8-9 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *